REJESTRACJA DO PORADNI I GABINETÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH

odbywa się osobiście, telefonicznie, przez internet lub za pośrednictwem osób drugich.
W przypadku rejestracji drogą elektroniczną, w sytuacjach gdy obowiązuje skierowanie, konieczne jest niezwłoczne przesłanie jego skanu, a w terminie 14 dni  dostarczenie oryginału do rejestracji. Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej i na zabiegi fizjoterapeutyczne ważne jest 30 dni.

Lekarskie wizyty domowe przyjmowane są  w uzasadnionych przypadkach medycznych w godz. 8.00-18. 00.

Poza kolejnością ze świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
korzystają:
-Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Dawcy Przeszczepu, -inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci, -uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, – kobiety w ciąży, – świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, – działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych