Rejestracja

REJESTRACJA DO PORADNI I GABINETÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH

odbywa się osobiście, za pośrednictwem innych osób,telefonicznie lub on-line .

W przypadku rejestracji drogą elektroniczną, w sytuacjach, gdy obowiązuje skierowanie, konieczne jest niezwłoczne przesłanie jego skanu, a w terminie 14 dni dostarczenie oryginału do rejestracji.

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej i na zabiegi fizjoterapeutyczne ważne jest 30 dni.

Lekarskie wizyty domowe przyjmowane są w uzasadnionych przypadkach medycznych w godz. 8.00-18.00.

Poza kolejnością ze świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej korzystają:

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Dawcy Przeszczepu,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
  • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  • kobiety w ciąży,
  • świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
  • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
  • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. 

Rejestracja

rejestracja on-line

Poradnia POZ,Poradnie specjalistyczne, Lekarz rehabilitacji, Pracownia USG/ECHO, Laboratorium

pn. - pt. 8.00 – 18.00

30-664 Kraków ul. Na Kozłówce 29

Rehabilitacja – zabiegi fizjoterapeutyczne

pn. - pt. 8.00 – 18.00

30-664 Kraków ul. Nowosądecka 31

Okulistyka

pn. - cz. 8.00 – 18.00

pt. 8.00 - 16.00

30-664 Kraków ul. Spółdzielców 17A