UŁATWIONY DOSTĘP:
Aa Aa Aa
wersja z kontraste, wersja standardowa
Deklaracja dostępności

Warunki udzielania porad i rejestracji

Porady lekarskie,położnej i pielęgniarki środowiskowej udzielane są podczas osobistych wizyt w gabinecie ,w formie teleporad oraz w uzasadnionych medycznie przypadkach podczas wizyt domowych.

Teleporada odbywa się w formie porady telefonicznej, a w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z lekarzem także drogą mailową.

Podczas teleporady lekarz przeprowadza konsultację, w tym analizuje dostępną dokumentację medyczną. W czasie udzielenia świadczenia zdrowotnego lekarz może wpisać e-receptę, e-skierowanie czy e-zlecenie na wyroby medyczne.

W przypadku gdy problem, z którym zgłosił się pacjent uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady, lekarz wskazuje na konieczność wizyty w placówce. Każda przeprowadzona teleporada jest odnotowana w dokumentacji medycznej pacjenta.Podczas teleporady pacjent ma prawo zgłosić wolę osobistej wizyty u lekarza.

REJESTRACJA 

odbywa się telefonicznie, osobiście , za pośrednictwem innych osób w godzinach pracy placówki lub on-line za pośrednictwem strony internetowej .Lekarskie wizyty domowe przyjmowane są po uzgodnieniu z lekarzem.

Od 8 stycznia 2021 r. skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej.
Wszystkie Twoje e-skierowania są dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta, nie ma obowiązku dostarczenia do placówki oryginału skierowania w terminie 14 dni.

REJESTRACJA DO REHABILITACJI

W tym przypadku e-skierowanie jest wystawiane jedynie do poradni rehabilitacyjnej.Skierownie do poradni rehabilitacyjnej oraz na zabiegi rehabilitacyjne ważne jest 30 dni .

Osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności mają zniesiony limit dotyczący zabiegów rehabilitacyjnych.
Dokumentami potwierdzającymi szczególne uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz. 932) są:
1) orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
2) za równorzędne z ww. orzeczeniami uznaje się:
3) wyroki sądowe
4) legitymacje.

POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ KORZYSTAJĄ:

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Dawcy Przeszczepu,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
  • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  • kobiety w ciąży,
  • świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
  • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
  • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. 

Rejestracja

rejestracja on-line

Poradnia POZ,Poradnie specjalistyczne, Lekarz rehabilitacji, Pracownia USG/ECHO, Laboratorium

pn. - pt. 8.00 – 18.00

30-664 Kraków ul. Na Kozłówce 29

Rehabilitacja – zabiegi fizjoterapeutyczne

pn. - pt. 8.00 – 18.00

30-664 Kraków ul. Nowosądecka 31

Okulistyka

pn. - cz. 8.00 – 18.00

pt. 8.00 - 16.00

30-664 Kraków ul. Spółdzielców 17A